246-اوره کا..............اوره کا

یا حق

بالاخره ماراتن خانه تکانی تموم شد.من دست تنها تونستم در عرض 4 روز تمام خانه را تمیز کنم و در نوع خود یه رکورد به جا بگذارم چون تنها بودم.

از آشپزخونه شروع کردم...بعد اتاق خواب و سپس پذیرایی که 2 روز طول کشید. از کابینت و کشوهای فریزر شروع به گشتن کردم.برای چی؟؟؟؟برای کتاب دیگه بابا.......

از لحاف دشکها و کانال کولر بگیر تا زیر مبل و فرش نبود که نبود.........دیگه داشتم مطمئن میشدم که انداختمشون در سطل زباله که............

اوره کا* بین کتابهای کتابخانه در آخرین جای باقیمانده روی نمایان کردند........من خوشحال تمام این خستگیها به در شد آمدم که خوشحالیم را با شما تقسیم کنم.......

 

         -------------------------------------------------------------------------------

خوب در هفته گذشته تولدم هم بود . از تمام دوستان تشکر دارم زیاد

اولین نفر همراه اول بود...نفرات بعدی به ترتیب مادر و عادل جان وبرادرم ابراهیم بودند.

بانو که جایش همیشه در صدر جدول محفوظ است

       ---------------------------------------------------------------------------------

*اوره کا:یافتم یافتم ارشمیدس دیگه...!!!!!!!!!!!!!یادتون نیست؟؟؟

/ 1 نظر / 17 بازدید
محمد گائینی

خیلی خوب بود خونه تکونی با انگیزه یافتن گمشده ها...